Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2010

Η δυνατότητα δημιουργίας ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές διοξείδιου του άνθρακα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ


Γιάννης Βουρδουμπάς | 26.01.2010

Η όξυνση των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων με αποκορύφωμα τις παρατηρούμενες σήμερα κλιματικές αλλαγές, και η εξαντλησιμότητα των ορυκτών καυσίμων, κάνουν απαραίτητη τη στροφή προς τη κατεύθυνση των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών, καθώς αυτές δεν επηρεάζουν το κλίμα του πλανήτη όπως τα ορυκτά καύσιμα.
Ένας τομέας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κρήτη, όπου οι υπάρχουσες σε αφθονία Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (κυρίως η ηλιακή ενέργεια, η στερεά βιομάζα και η αβαθής γεωθερμία) μπορούν να έχουν αξιόλογες εφαρμογές είναι ο ξενοδοχειακός τομέας.
Για τα ξενοδοχεία στη Κρήτη, ανάλογα με το εάν είναι εποχιακά ή λειτουργούν όλο το έτος καταναλώνουν ενέργεια για:
α) Παραγωγή Θερμού νερού
β) Θέρμανση χώρου
γ) Ψύξη χώρου
δ) Φωτισμό και λειτουργία διαφόρων ηλεκτρικών συσκευών.
Συνήθως χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια, πετρέλαιο ή και ηλιακή ενέργεια, για την κάλυψη των προαναφερθέντων ενεργειακών αναγκών τους. Το κόστος της ενέργειας αποτελεί ένα μάλλον μικρό μέρος, (της τάξης του 3-8%), του συνολικού λειτουργικού κόστους του ξενοδοχείου, και οι ξενοδοχειακοί επιχειρηματίες συνήθως δεν ενδιαφέρονται για το είδος της ενέργειας που καταναλώνουν για τη λειτουργία του ξενοδοχείου τους.
Τα ξενοδοχεία αποτελούν κτίρια με αρκετά μεγάλη ετήσια κατανάλωση ενέργειας, (σε σύγκριση με άλλα κτίρια) περίπου 273 KWH/m2. Σήμερα ένα ξενοδοχείο στη Κρήτη, μπορεί εύκολα να καλύψει τις ενεργειακές του ανάγκες με Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και όχι με ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο), αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό τις εκπομπές CO2 στην ατμόσφαιρα λόγω της κατανάλωσης ενέργειας.
Οι διαθέσιμες τεχνολογίες για το σκοπό αυτό είναι σήμερα:
α)Αξιόπιστες
β) Οικονομικά ελκυστικές
γ) Η εγκατάστασή τους στο ξενοδοχείο μπορεί να επιχορηγηθεί από την πολιτεία
και περιλαμβάνουν:
1. Τη χρήση φωτοβολταϊκών στοιχείων για την παραγωγή ηλεκτρισμού
2. Τη χρήση ηλιοθερμικών συστημάτων για την παραγωγή θερμού νερού.
3. Τη χρήση της στερεάς βιομάζας για τη θέρμανση χώρου
4. Τη χρήση γεωθερμικών αντλιών θερμότητος για θέρμανση και ψύξη.

1. Χρήση Φωτοβολταϊκών συστημάτων
για την παραγωγή ηλεκτρισμού
Χρησιμοποιούνται συνήθως επίπεδα φωτοβολταϊκά πλαίσια για την παραγωγή ηλεκτρισμού τοποθετημένα στην ταράτσα του κτιρίου.
Αν και σήμερα αποτελούν μια μάλλον ακριβή τεχνολογία (όχι όμως τόσο ακριβή όσο στο παρελθόν) γνωρίζουν μεγάλη ανάπτυξη στη χώρα μας, λόγω των ευνοϊκών κινήτρων που έχει θεσπίσει η πολιτεία.
2. Χρήση ηλιοθερμικών συστημάτων
για την παραγωγή θερμού νερού
Η χρήση ηλιόθερμων για την παραγωγή θερμού νερού χρησιμοποιείται ευρύτατα στη Κρήτη σήμερα.

3. Χρήση στερεάς βιομάζας
για την παραγωγή θερμότητος
Για τα ξενοδοχεία που λειτουργούν και το χειμώνα, η χρήση στερεάς βιομάζας για τη θέρμανση χώρου, αποτελεί μια καλή (και οικονομική) εναλλακτική λύση της θέρμανσης με πετρέλαιο.

4. Χρήση γεωθερμικών αντλιών θερμότητος
για τη θέρμανση και την ψύξη του ξενοδοχείου
Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητος είναι πολύ αποδοτικές μηχανές και δεν χρησιμοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα τόσο πολύ, όσο χρησιμοποιούνται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες θέρμανσης και ψύξης του ξενοδοχείου, δεν εκλύουν ρύπους, και δαπανούν ηλεκτρική ενέργεια.

Εφόσον ένα ξενοδοχείο έχει τους διαθέσιμους χώρους για την εγκατάσταση των συστημάτων αυτών, και τις προϋποθέσεις για να χρησιμοποιήσει τις προαναφερθείσες τεχνολογίες, μπορεί να απεξαρτηθεί από τη χρήση ορυκτών καυσίμων για την κάλυψη των ενεργειακών του αναγκών, και συνεπώς να μην εκλύει CO2 στην ατμόσφαιρα, λόγω της κατανάλωσης ενέργειας. Έτσι μπορεί πλέον να απευθύνεται σε οικολογικά ευαισθητοποιημένους τουρίστες, οι οποίοι όταν επισκέπτονται τη Κρήτη, λαμβάνουν υπ’ όψη τους την ελαχιστοποίηση του οικολογικού τους αποτυπώματος κατά τις διακοπές τους.
Καθώς η πράσινη επιχειρηματικότητα αποτελεί στόχο των σημερινών Ευρωπαϊκών και Εθνικών πολιτικών, και επιχορηγείται μέσω διαφόρων προγραμμάτων, ο ξενοδοχειακός επιχειρηματίας μπορεί έτσι να βελτιώσει την ελκυστικότητα του τουριστικού του προϊόντος, και βεβαίως να έχει και οικονομικό όφελος.

∗ Ο κ. Γιάννης Βουρδουμπάς διδάσκει Ενεργειακή και περιβαλλοντική τεχνολογία στο ΤΕΙ Κρήτης, και είναι επιστημονικός συνεργάτης της Θερμοκοιτίδας νέων επιχειρήσεων Χανίων.

πηγή:Χανιώτικα Νέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου