Σάββατο, 26 Ιουνίου 2010

Υποχρεωτική η ηλεκτρονική σήμανση


ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

Η Δ/νση Κτηνιατρικής ενημερώνει όλους τους κτηνοτρόφους ότι σύμφωνα με την εφαρμογή των κανονισμών 759/2009 και 1560/2007 και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων καθίσταται πλέον υποχρεωτική η ηλεκτρονική σήμανση των αιγοπροβάτων για τις παρακάτω κατηγορίες ζώων.

Αιγοπρόβατα που προορίζονται από τον παραγωγό να παραμείνουν στην εκμετάλλευση για χρονικό διάστημα πέρα από την ηλικία των (12) μηνών και έχουν γεννηθεί μετά τις 1.1.2010, πρέπει να τους τοποθετηθεί υποχρεωτικά ηλεκτρονικός στομαχικός βώλος, μέχρι την ηλικία των έξι (6) μηνών (επιπλέον του ενός ενωτίου στο αριστερό αυτί όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό 21/2004). Προκειμένου να εξασφαλίζεται η πλήρης ιχνηλασιμότητα κάθε ζώου στην εκμετάλλευση που γεννήθηκε.
Αιγοπρόβατα που προορίζονται για εμπόριο και έχουν γεννηθεί μετά τις 1.1.2010 ανεξάρτητα από την ηλικία τους και οπωσδήποτε πριν εγκαταλείψουν την εκμετάλλευση προέλευσης πρέπει να τους τοποθετείται ηλεκτρονικός βώλος (επιπλέον του ενός ενωτίου στο αριστερό αυτί, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις).
Σε αιγοπρόβατα που προορίζονται για σφαγή πριν από την ηλικία των 12 μηνών τοποθετείται μόνο ένα ενώτιο με τον κωδικό αριθμό της εκμετάλλευσης γέννησης.
Οι κτηνοτρόφοι είναι υπεύθυνοι για την προμήθεια και τοποθέτηση των ηλεκτρονικών στομαχικών βώλων στα ζώα της εκμετάλλευσής τους με δική τους δαπάνη.
Επίσης, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια κτηνιατρική Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της περιοχής τους (Κτηνιατρικά Κέντρα), προκειμένου να τους χορηγηθεί έγκριση για την προμήθεια των κωδικών αριθμών των βώλων και των αντίστοιχων ενωτίων που πρόκειται να αγοράσουν. Οι κτηνοτρόφοι έχουν την δυνατότητα και εφόσον το επιθυμούν, να προμηθεύονται περισσότερους κωδικούς ηλεκτρονικών στομαχικών βώλων και ενωτίων, αναλογικά με τις ανάγκες της εκμετάλλευσής τους ώστε να υπάρχει απόθεμα για ένα έτος.
Επομένως σύμφωνα με την Νομοθεσία, επιδοτήσεις, μετακινήσεις, αγοραπωλησίες, σφαγές, προγράμματα εξυγίανσης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί να γίνει σε μια εκμετάλλευση δεν θα είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί αν δεν έχει εξασφαλισθεί ηλεκτρονική σήμανση για τα ζώα που έχουν γεννηθεί μετά τις 1.1.2010.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία κρίνεται σκόπιμο ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Κτηνιατρικής και στα κτηνιατρικά κέντρα προκειμένου να ενημερώνονται πληρέστερα.


www.haniotika-nea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου